VÅR VERKSAMHETS ÖVERGRIPANDE MÅL ÄR:
 
 ”Att bedriva en förskola med hög kvalitet, där barn, personal och föräldrar känner trygghet, och där barnen får en en stabil grund att gå vidare med i framtiden, förenat med en bibehållen lust att lära”

Förskolan arbetar efter följande målsättningar och värdegrunder:

  • Barnen ska få känna arbetsglädje i att syssla med meningsfulla och stimulerande uppgifter.
  • De ska kunna lita till egna initiativ och självständigt tänkande.
  • Barnen ska få lära sig att ta hänsyn till omgivningen och att samarbeta.
  • De ska själva kunna välja aktivitet och arbeta i egen takt utan att bli störda. Montessoriförskolan:

Förskolans miljö är anpassad efter barnens behov. Hyllor, bord och stolar är i barnens nivå. Allt material ligger synligt och lätt för barnen att nå – ”all onödig hjälp är ett hinder i barns utveckling”.

Materialet övar bla upp barnets förmåga till
”hjälp mig att hjälpa mig själv”. Barnet får
utrymme för fritt experimenterande och
praktiska, intellektuella övningar som också
tränar sinnena.

Utomhusvistelse:

Att leka utomhus är en stor och betydelsefull
del av verksamheten. Förskolan har en stor och varierande gård som ger utomhusvistelsen en möjlighet till många fysiska aktiviteter som att springa, klättra, gräva och cykla. Här får barnets fantasi och upptäckarglädje fritt spelrum!