VÅR VERKSAMHETS ÖVERGRIPANDE MÅL ÄR:
 
 ”Att bedriva en förskola med hög kvalitet, där barn, personal och föräldrar känner trygghet, och där barnen får en en stabil grund att gå vidare med i framtiden, förenat med en bibehållen lust att lära”

a ill
”hjälp mig att hjälpa mig själv”. Barnet får
utrymme för fritt experimenterande och
praktiska, intellektuella övningar som också
tränar sinnena.

Att lekchl av verksamheten. Förskolan har en stor och varierande gård som ger utomhusvistelsen en möjlighet till många fysiska aktiviteter som att springa, klättra, gräva och cykla. Här får barnets fantasi och upptäckarglädje fritt spelrum!