Montessoripedagogiken har fått sitt namn från Maria Montessori, Italiens första kvinnliga läkare som levde 1870-1952, och grundar sig på hennes observationer och forskning som hon bedrev under hela sitt liv. Hon visste att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära sig nya saker.

iken stimulerar barnets egna resurser och tar vara på nyfikenhet och fantasi.

> på en stark tro på barnet och dess egen förmåga. Pedagogerna ska inte i första hand lära ut. Deras uppgift är istället att iaktta, uppmuntra, stödja och inspirera barnet som får arbeta i sin egen takt.