Lidingö Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening med föräldrar/vårdnadshavare som medlemmar och en rektor som verksamhetsansvarig.

Typiskt för ett föräldrakooperativ är att varje familj förväntas aktivt deltaga i skötseln av förskolans utveckling. Detta sker genom styrelsearbete eller inom utskottsgrupp.

Detta tillvägagångssätt att driva en förskola ger vårdnadshavare en insyn och förståelsen kring barnets liv i förskolan. Detta skapar även möjligheter för goda relationer med barnets kompisar och deras föräldrar.

Förskolan tillämpar sjukjour enligt ett rullande schema. Om någon pedagog blir sjuk eller av annan orsak blir förhindrade att arbeta, får den familj som står uppsatt på jourdagen rycka in.

Vårdnadshavarna deltar också vid städdag/fixardag två gånger per termin då förskolan rustas för att se till att allt är rent, snyggt och fungerar som det ska både inne och ute på gården.