Lidingö Montessoriförskola drivs som en ekonomisk förening med föräldrar/vårdnadshavare som medlemmar.
En styrelse bestående av föräldrar och föreståndare, tillsatt av föreningsstämman som är högsta beslutande organ, är ytterst ansvarig för skolan, medan den löpande verksamheten drivs av skolans pedagoger. Föreningen har även poster utanför styrelsen som föräldrar besätter.

”SITTA PÅ öråtminstone en dag i skolan med sitt barn för att sätta sig in i hur en dag på förskolan löper.