Lidingö Montessoriförskola drivs som en ekonomisk förening med föräldrar/vårdnadshavare som medlemmar.
En styrelse bestående av föräldrar och föreståndare, tillsatt av föreningsstämman som är högsta beslutande organ, är ytterst ansvarig för skolan, medan den löpande verksamheten drivs av skolans pedagoger. Föreningen har även poster utanför styrelsen som föräldrar besätter.

Verksamheten bygger på ett aktivt föräldraengagemang, det ger en trygghet för både barn och föräldrar att synas och verka i barnens vardagsmiljö. Dessutom ger engagemanget alla föräldrar en möjlighet till aktiv påverkan.

Föräldrarna förväntas delta i skolans möten och också engagera sig i diverse arbetsuppgifter under några dagar per termin.

Medlemmarnas obligatoriska uppgifter:


JOURDAGAR enligt rullande schema. Om någon av pedagogerna blir sjuk eller av annan orsak blir förhindrade att arbeta, får den familj som är uppsatt på jourdagen rycka in. TVÄTT enligt schema. Barnens tvätt bestående av madrassöverdrag och handdukar tvättas varje vecka.

STÄDDAG två gånger per termin. Styrelsen administrerar dessa dagar. Då städas trädgården eller inomhus. Städdagen brukar bli trevliga sammankomster som belönas med korv, bröd och kaffe.

”SITTA PÅ STOLEN” – Varje förälder bör tillbringa åtminstone en dag i skolan med sitt barn för att sätta sig in i hur en dag på förskolan löper.